Mitt Varemerke

Adresse- og utsendelsestjenester som markedsfører og styrker ditt varemerke
- DM-er rettet mot beslutningstakerne ved byggeprosjekter

Mitt varemerke

DM-adresser, utsendelsestjenester som effektivt markedsfører din bedrift med tilbud og varemerke. Du får tilbud om unikt skreddersydde og nesten kirurgisk rettede DM-tjenester for nettopp ditt forretningsområde og dine behov.

Hvordan kan markedsføringen bli nesten kirurgisk rettet?

Med basis i våre daglige markedsundersøkelser, som gjennomføres kontinuerlig, følger vi opp planene, prosjekteringene, anbudene og anskaffelsene. Vi vet hvem som bygger hva, hvor, når og hvordan, og kan derfor hjelpe deg å rette markedsføringen mot nøyaktig riktig beslutningstaker ved riktig byggeprosjekt til riktig tidspunkt.

Du får en effektiv markedsføring som på en enkel, treffsikker og varemerkebyggende måte når byggebransjens aktive byggherrer, arkitekter, byggkonsulenter, byggentreprenører, montører og underentreprenører for å nevne noen.

Du kan rette markedsføringen mot det aktive byggemarkedet og synliggjøre ditt varemerke og dine tilbud for den. Dette er en bransje som årlig tar beslutninger om bestillinger og innkjøp av varer og tjenester til en verdi av fra 150 til 200 milliarder kroner.

Adresser til beslutningstakere på byggeprosjekter - våre aktive DM-adresser

Med våre aktive DM-adresser når du riktig beslutningstaker ved riktig byggeprosjekt til riktig tidspunkt. Med vår hjelp når du en type beslutningstakere som du normalt ikke finner i noe annet adresseregister.

DM-hjelpen - vi tar hånd om dine utsendelser til byggemarkedet

Ikke nok med at vi ordner med de DM-adressene du trenger - vi kan også ta hånd om utsendelsen av reklamen. Vi hjelper deg å nå ut med riktig budskap eller tilbud til riktig beslutningstaker ved riktig byggeprosjekt til riktig tid!

DM-hjelpen er en effektiv metode du kan bruke for å påvirke og informere beslutningstakere, byggherrer, byggfirmaer med flere.

Prøv gratis
Klicka här för att prova gratis