Vi har oversikt over byggherrene

Markedsundersøkelsen via Byggenorge er vårt hjerte. Her finner du alle medarbeiderne som samler inn all den informasjonen som kundene våre deretter har tilgang til gjennom tjenestene våre. Du kan se på redaksjonen som en nyhetsredaksjon som utfører en stadig pågående markedsundersøkelse, og som hver dag rapporterer nyheter om planlagte og pågående prosjekter innenfor bygg og anlegg, for eksempel husbygging, boligbygging og veganlegg - nyheter kundene våre kan gjøre forretninger på grunnlag av.

Byggenorges rapportører samler inn rundt 300 nye prosjekter og oppdaterer ca. 1100 prosjekter hver uke. Alle ny-, om- og påbygginger og renoveringer av bygg og anlegg som har en totalkostnad på over 200 000 kroner, legges inn i databasen vår. Vi følger opp de prosjektene som har en totalkostnad på over 5 mill. kr, og vi overvåker de forskjellige trinnene i prosjektet, fra byggherrenes idé og planlegging til de utvalgte konsulentene og entreprenørene. Selvsagt overvåker vi også aktuelle anbudsforespørsler og viser hvor aktuelle anbudsgrunnlag er å finne. Så lenge vi følger byggeprosjektet, rapporterer vi dessuten informasjon om materialer, overflater, kostnader med mer.

Våre søk etter informasjon

For at vi til rett tid skal få tak i korrekt prosjektinformasjon innenfor bygg og anlegg, er vi avhengig av dem som vet best og mest i de forskjellige trinnene i et prosjekt, fra byggherrenes idé og planlegging til de byggentreprenørene og underentreprenørene som til slutt blir valgt. Opp gjennom årene har vi bygget opp et stort kontaktnett av personer over hele landet. Dette kontaktnettet oppdateres og suppleres daglig i vår jakt på ny husbygging, boligbygging osv.

I tillegg til informasjonen vi får inn fra mange tusen byggherrer og andre informanter over hele Norge, samler vi inn en stor mengde offentlig materiale over for eksempel budsjetter, byggetillatelser, prosjektplaner og offentlige anskaffelser. Vi leser også det meste av det som skrives i dags- og fagpressen og punktovervåker viktige nettsteder.

Kvalitetssikring per e-korrektur

En viktig del av arbeidet vårt er kvalitetskontroll, og i mange år nå har vi sendt korrektur per e-post til alle kontaktpersoner og byggherrer. Deretter kan de raskt og enkelt kontakte oss med forandringer eller tillegg i prosjekt.

Byggenorge.no

Som et ledd i våre bestrebelser på å leve opp til vår visjon og rolle som Byggenorges forretningskilde, startet vi i 2009 Byggenorge. Tanken er å gi deg som kunde enda bedre kvalitet og enda mer informasjon, slik at du får flere og bedre forretningsmuligheter og bedre beslutningsstøtte.

Nytteverdi - for informantene og for oss

Informantene trenger bare én eller noen få samtaler for å gi riktig informasjon. Dette innebærer at de slipper et større antall unødige og forstyrrende samtaler fra andre, noe som kan bli resultatet hvis det kommer ut ufullstendige eller rett og slett feilaktige opplysninger. De opplysningene informanten gir, eksponeres også kostnadsfritt i våre tjenester. Dermed får firmaet en form for gratis anbudsannonsering. Når vi så melder fra om hvem som er blitt engasjert som konsulent eller entreprenør, fører det til at størstedelen av Byggenorge får vite om det.

Kontakt oss gjerne, og tips oss om bygge- og anleggsprosjekter. Gå videre til Byggenorge.