Min Beslutningsstøtte

Byggestatistikk, byggemarked, trender, byggerangering og markedsanalyse

Min Beslutningsstøtte

" Det skal lønne seg å drive seriøst i bygg- og anleggsbransjen! Leverandørregisteret StartBANK gir leverandørene en unik mulighet til å nå de fleste innkjøpsmiljøene innen bygg- og anleggsnæringen i en enkel operasjon. Ved å være registrert i dette systemet så har leverandøren sikret både eksisterende og potensielle kunder tilgang til oppdatert og relevant informasjon om selskapet og deres produkter og tjenester."

Dag Petter
StartBANK

92 prosent av kundene våre er fornøyd med tjenestens brukergrensesnitt.

98 prosent av kundene våre er fornøyd med vår service og kompetanse.

88 prosent av kundene våre er fornøyd med den informasjonen vi gir når det gjelder antall prosjekter

82 prosent av kundene våre er fornøyd med informasjonen vår og dens innhold og kvalitet.

Min Beslutningsstøtte inneholder byggestatistikk, markedsanalyser, trender og den nye tjenesten Byggerangering, som hjelper deg å finne frem til de største eller mest aktive aktørene. Du får skreddersydd beslutningsstøtte om ditt byggemarked, raskt og enkelt - når du behøver det.

Følgende inngår i Mitt Norge Bygges

Byggerangering

Ved hjelp av Byggerangering kan du finne frem til og få en oversikt over de største eller mest aktive aktørene på grunnlag av deres anleggsvirksomhet, nærmere bestemt prosjektverdi eller antall byggprosjekter.

Riksdekkende byggestarts- og prosjekteringsindeks

I Mitt Norge Bygges inngår byggestatistikk som viser utviklingen i vår database over hele Byggenorge:

  • Byggestartsindeks
  • Byggestartsbarometer
  • Prosjekteringsindeks
  • Prosjekteringsbarometer

Samtlige indekser og barometere vises for anleggsvirksomhet i hele Norge totalt, men også oppdelt i boliger, industrier, bransjer, næringsbygg og anlegg. Vil du bryte ned byggestatistikken etter fylke og byggkategori, bygningsart som nybygg eller vedlikehold, kan du kjøpe tilleggstjenesten Markedsanalyse.

Markedsanalyse - tilleggstjeneste som beslutningsstøtte

Du får underlag for viktige beslutninger, for eksempel budsjetter, prognoser, planlegging, oppfølging, inndelning av salgsdistrikter, hvordan dere skal organisere dere ut fra hvordan markedet ser ut og så videre. Du velger selv hva slags bygge- og anleggsvirksomhet eller del av Byggenorge du vil hente frem en indeks og trender fra, for å analysere og sammenlikne dem.

Med vår markedsanalyse kan du bryte ned byggestatistikken til nettopp ditt byggemarked og dine behov. Så vel byggestarts- som prosjekteringsindeks, barometer og trend kan hentes frem for nettopp det området du ønsker og over den bygge- og anleggsvirksomhet som du vil analysere.

Vår database inneholder byggestatistikk fra anlegg der verdien på byggstarter og anskaffede byggprosjekter årlig utgjør mellom 150 og 200 milliarder norske kroner.

Prøv gratis
Klikk her for å prøve gratis